Opvang

Kinderopvang, peutergroep en buitenschoolse opvang

Opvang

Stichting Kinderopvang Catent organiseert dagopvang, peuteropvang (incl VVE), buitenschoolse opvang en vakantieopvang in samenwerking met de school. Hier vindt u alle informatie over het aanbod.

Wilt u uw kind aanmelden voor dagopvang, voorschool of buitenschoolse opvang?

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

 


Volgt


Dagopvang 0 – 2,5 jaar  (locatie Weiteveen)

Telefoonnummer: 06 10 69 76 50

LRK Kinderopvang Weiteveen: 295084650

E-mail: kinderopvang.franciscus@catent.nl 

Contactpersoon: Lisa van der Vegt (locatieverantwoordelijke)

Voorschool Gerardus Majella

Telefoonnummer:

LRK voorschool Gerardus Majella: 544393405

E-mail: voorschool.gerardusmajella@catent.nl 

Contactpersoon: Renate Levelink & Christina Grooten

Buitenschoolse opvang

Telefoonnummer: 06 10 69 76 50

LRK Buitenschoolse opvang: 204153499

E-mail: kinderopvang.franciscus@catent.nl

Contactpersoon: Lisa van der Vegt

 

 

 

 

 


De GGD controleert jaarlijks onaangekondigd op de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang. De rapportages van de dagopvang vindt u hieronder.

Inspectierapporten Voorschool Gerardus Majella


Openingstijden Voorschool

Dinsdag 8.30 – 14.15 uur

Woensdag 8.30 – 12.45 uur

Donderdag 8.30 – 14.15 uur


Kinderopvang Catent biedt verschillende opvangvormen aan in Kindcentrum St. Franciscus.

Dagopvang

Dagopvang is opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De dagopvang wordt geboden in Kindcentrum St. Franciscus waar kunt u kiezen voor opvang van halve en/of hele dagen. De dagdelen waarin u dagopvang kunt afnemen zijn standaard:

ochtend: 7.00 – 12.00 uur

middag: 12.00  -17.00 uur

U kunt extra opvang aanvragen tijdens de openingstijden van het Kindcentrum (tussen 6.30 – 17.30 uur).

Peuteropvang/Voorschool

Voorschool is opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar ter voorbereiding op de basisschool. Het voorschools aanbod is standaard 16 uur en bereid jonge kinderen spelenderwijs voor op de basisschool.

Voorschool wordt geboden tijdens de schoolweken, 41 weken per jaar. De Gerardus Majella School heeft zijn eigen voorschoolgroep.

Indien gewenst kan de peuteropvang aangevuld worden met dagopvang aansluitend op het peuteraanbod. De jeugdverpleegkundige kan een VE-indicatie afgeven wanneer uw kind het risico loopt op een eventuele ontwikkelingsachterstand. Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan peuteropvang voor kinderen met een VE-indicatie.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is opvang voor schoolgaande kinderen. Kindcentrum St. Franciscus  vangt kinderen op van basisschool St. Franciscus (Weiteveen) en de Gerardus Majella School (Nieuw-Schoonebeek).

U kunt voor schooltijd voorschoolse opvang afnemen vanaf 7.00 uur. De kinderen worden naar school gebracht. Na schooltijd worden de kinderen standaard opgevangen tot 17.00 uur bij de naschoolse opvang. U kunt extra buitenschoolse opvang aanvragen tijdens de openingstijden van het Kindcentrum (tussen 6.30 – 17.30 uur).


Het kindcentrum is gesloten op landelijke feestdagen. Ook zijn er 2 studiedagen georganiseerd voor het personeel waarop het kindcentrum gesloten is.

  • Studiedag: vrijdag 12 januari 2024
  • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
  • 2e Paasdag: maandag 1 april 2024
  • Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2024
  • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
  • 2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
  • Studiedag: woensdag 16 oktober 2024
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Kindcentrum St. Franciscus in onderdeel van Stichting Catent Kinderopvang & Onderwijs. Op onze centrale website vindt u onder andere algemene voorwaarden, de klachtenregeling en privacy.


Hier vindt u de tarieven van Kinderopvang Catent voor 2024.

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag betaalt de overheid met u mee. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is daardoor lager.


Het team

Lisa van der Vegt Locatiecoördinator Kinderopvang St. Franciscus
Lizet Steffens Pedagogisch medewerker baby-/dreumesgroep
Sanne de Roo Pedagogisch medewerker baby-/dreumesgroep
Mandy Philips Pedagogisch medewerker voorschool Weiteveen
Ellie de Vries Pedagogisch medewerker voorschool Weiteveen
Margot de Gier Pedagogisch medewerker BSO
Renate Levelink Pedagogisch medewerker voorschool Nieuw-Schoonebeek
Christina Grooten Pedagogisch medewerker voorschool Nieuw-Schoonebeek
Madelon Essenburg-Blaauw Directeur Kindcentrum St. Franciscus