Meld uw kind aan

Zo eenvoudig is het!

Meld uw kind aan

Wilt u uw kind aanmelden bij basisschool Gerardus Majella? Dat vinden wij super natuurlijk! Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Kennismakingsbezoek

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kunt u natuurlijk op deze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Linda Groeneveld-Wijmenga (directeur).

Telefoonnummer: 0524-541403

E-mail: directie.gerardusmajella@catent.nl

Aanmelden & inschrijven

U kunt uw kind aanmelden met het aanmeldformulier. Met het ingevulde formulier gaan we beoordelen of we aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. Wanneer we als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte zullen we overgaan op inschrijving. Hiervoor wordt het inschrijfformulier ingevuld.


Vanaf 2 jaar mogen de kinderen op de peuterspeelzaal voorschool Gerardus Majella komen. Onze pedagogisch medewerker R. Levelink (juf Renate) kan u van alles vertellen over de dagdelen, tijden en andere praktische zaken.

Heeft u andere vragen over de Peuterspeelzaal van Stichting Peuterwerk of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact op met:

Stichting Peuterwerk

Telefoonnummer: 088 – 030 51 88
E-mail: info@stichtingpeuterwerk.nl


Gerardus Majella maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of allergieën), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


Kennismakingsbezoek

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kunt u natuurlijk op deze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden. Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek en rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken met Linda Groeneveld-Wijmenga (directeur).

Telefoonnummer: 0524-541403

E-mail: directie.gerardusmajella@catent.nl

Aanmelden & inschrijven

U kunt uw kind aanmelden met het aanmeldformulier. Met het ingevulde formulier gaan we beoordelen of we aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen. Wanneer we als school kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte zullen we overgaan op inschrijving. Hiervoor wordt het inschrijfformulier ingevuld.