Welkom bij de Gerardus Majella School

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een groep. In geval van een duobaan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. Dit kan het geval zijn indien een leerkracht in deeltijd werkt, of wanneer een leerkracht naast lesgevende taken ook nog andere taken binnen school uitoefent. Iedere leerkracht heeft binnen het team ook andere taken. We doen dan een beroep op de specifieke kwaliteiten van leerkrachten.

De school

De Gerardus Majella school opende in 1924 voor het eerst haar deuren. Het was toen een school met 3 klassen. Het kerkbestuur was tevens schoolbestuur. De school groeide en onderging diverse verbouwingen. In 1959 werd de kleuterschool “De Kleuterberg” in gebruik genomen. In 1976 werden kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden. In 1985 werden kleuterschool en lagere school samen één basisschool. We zijn nu ook gehuisvest in één gebouw. Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstof- jaarklassensysteem. Leerlingen worden naar leeftijd in jaargroepen ingedeeld. Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden. Voor leerlingen die wat achterblijven of juist een voorsprong nemen zijn er […]

Het schoolteam

De groepsleerkracht De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een vaste groep. Wanneer een leerkracht geen volledige baan heeft, deelt hij/zij de verantwoordelijkheid met een andere leerkracht. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten. De specialisten Een aantal leerkrachten houdt zich bezig met specifieke taken. . leerkracht coördineert het computergebruik op school. . leerkrachten zet zich in voor zorgverbreding. . leerkracht draagt zorg voor het tekenonderwijs op onze school. . leerkracht zorgt voor druk- en kopieerwerk . leerkracht coördineert de handvaardigheid. . De conciërge heeft bij ons een weektaak; zij maakt zich zeer verdienstelijk door op velerlei terreinen werkzaam te […]

De schoolgids

De schoolgids is een jaarlijkse informatiebrochure, waarin de Gerardus Majella school zich presenteert aan (toekomstige) leerlingen en hun ouders. In de gids wordt de identiteit, visie en onderwijsmethode van de school besproken. De schoolgids stelt ouders en leerlingen beter in staat een verantwoorde schoolkeuze te maken. Daarnaast rapporteert de school over de bereikte resultaten. Dat zijn bijvoorbeeld resultaten van eindtoetsen, die worden afgezet tegen de resultaten van soortgelijke scholen of resultaten van toetsen die de groei van leerlingen zichtbaar maken. De schoolgids bevat ook informatie over de doelen van de school, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, de wijze […]

Nieuws en aandachtspunten

catent-logo

Onze school maakt deel uit van Stichting Catent. Het College van bestuur van de stichting vormt het bevoegd gezag van 34 basisscholen. Catent streeft naar de groei van de mens in al zijn facetten. Catent staat voor “ontwikkelen met passie”.
Meer informatie, en tevens duidelijkheid over de bereikbaarheid van de stichting vindt u op www.catent.nl.