De school adviescommissie

De School Advies Commissie

De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert ongeveer 6 keer per jaar in zijn geheel met de directeur van de school. De s.a.c bestaat momenteel uit 3 leden. Ook wordt er regelmatig overleg gepleegd met de m.r.. De namen van de SAC-leden vindt u in de schoolkalender.

De leden van de s.a.c zijn bereikbaar via school.