Organisatie

De organisatie van ons onderwijs

Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstof- jaarklassensysteem.
Leerlingen worden naar leeftijd in jaargroepen ingedeeld.
Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden.
Binnen deze groepen wordt op 3 niveau’s gewerkt en tevens is er
voor leerlingen die wat achterblijven of juist een voorsprong nemen zijn er op maat gesneden leerprogramma’s. Er wordt binnen de groepen veel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.
We zijn optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de kinderen en het schoolteam.
Dit komt tot uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten.
Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden.
Voortdurend proberen we de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.