Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop ervoor gezorgd wordt dat alle kinderen binnen het onderwijs de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Passend onderwijs betekent praktisch:

  • Als er extra ondersteuning nodig is voor een kind zorgen we er als bestuur en scholen voor dat die hulp beschikbaar komt.
  • Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, gebeurt dit zoveel mogelijk binnen de eigen school.
  • Kinderen gaan naar een speciale (basis)school als dat de plek is waar de extra ondersteuning plaats moet vinden.
  • Alles gebeurt in overleg met ouders.
  • Dat ouders nieuwe leerlingen tenminste tien weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij het basisonderwijs moeten aanmelden. Ouders hebben daarbij informatieplicht, wat wil zeggen dat ze alle belangrijke informatie over hun kind moeten delen met de school.

Informatie voor ouders over Passend Onderwijs bij Stichting Catent

Website voor ouders over Passend Onderwijs