Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Voor- en naschoolse opvang

De voor en naschoolse opvang wordt gedaan door Kindercentrum “De Veldwachter”.
Dit gebeurt op een aantal morgens ook op een locatie die naast de school staat.
We zijn bezig om te kijken of dit in de toekomst uitgebreid kan worden met naschoolse opvang en kinderdagopvang.

Kindercentrum “De Veldwachter” verzorgt kinderopvang in de gemeente Emmen en omstreken.
De voorzieningen voor kinderopvang betreffen Buitenschoolse opvang, Kinderdagverblijf en verkorte opvang. Daarnaast verzorgt zij tussenschoolse opvang op verschillende scholen.
Het kinderopvang aanbod is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar en biedt tal van combinatie- en doorstromingsmogelijkheden. Opvang op maat is hierdoor mogelijk.

Kindercentrum “De Veldwachter” beschikt over een gebruikersvergunning en is geregistreerd bij de gemeente Emmen. De GGD is belast met het externe toezicht op de uitvoering van de kinderopvang.
Jaarlijks vind een risico- en veiligheidsinventarisatie plaats en wordt gewerkt volgens Wet- en regelgevingen ¹ en CAO- afspraken.

Adresgegevens:

Hoofdlocatie “De Veldwachter”
Europaweg 78-82
7761 AJ Schoonebeek
Tel: 0524-534401

Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang wordt momenteel nog verzorgd door de school, met medewerking van een groot aantal ouders.
We proberen het zo te regelen, dat de ouders die zich hebben opgegeven, maximaal één keer per 3 weken aan de beurt zijn.

De ouders zorgen, i.s.m de leerkrachten voor thee, houden toezicht tijdens het overblijven en ruimen na het overblijven de ruimte waarin de kinderen zitten weer op.Ook houden ze buiten tot 12.30 uur toezicht op de kinderen die overblijven.

Al deze ouders zijn in het bezit van een V.O.G. Als vergoeding krijgen ze per keer €5,00. Veel van de ouders schenken deze vergoeding weer aan de school om te besteden aan materialen voor de kinderen.

De kinderen hebben een overblijfkaart die €10,00 kost. Hiervoor mogen ze 10 keer overblijven. De kaart wordt op school bewaard. Als de kaart vol is, gaat die mee naar huis. Dit is voor de ouders een teken, dat er en nieuwe kaart gekocht moet worden.. De kaart blijft onbeperkt geldig.
Ook is er de mogelijkheid om een halfjaar abonnement te kopen. Deze kost €65,00.