Aanmeldingsformulier

Aanmelding nieuwe leerlingen

De aanmelding van de nieuwe leerlingen is meestal in maart. Een precieze datum vindt u in de schoolkalender of wordt u medegedeeld op de peuterspeelzaal. Ook wordt dit in het parochieblaadje vermeld.
De aanmeldingsformulieren kunnen een week van te voren worden opgehaald bij de school of bij de peuterspeelzaal. Ook kunt u de formulieren downloaden vanaf de website.
U kunt deze dan al vast thuis invullen en ondertekenen. Dit voorkomt lange wachttijden tijdens de aanmeldavond. Op die avond wordt het formulier samen met u even door gekeken en kunnen punten die onduidelijk waren toegelicht worden.
Ook krijgt u die avond informatie over de activiteiten in de groep en een rondleiding door de school.

De nieuwe kinderen mogen op de dag dat ze 4 jaar zijn naar school.
Van te voren mogen ze 8 KEER een ochtend komen kijken.
De data graag even overleggen met de juf van groep 1-2

In de laatste schoolweek kunnen er i.v.m. alle drukte geen kinderen komen kijken.

Voor kinderen die van een andere school komen i.v.m verhuizing enz. geldt natuurlijk dat ze op elk moment van het jaar kunnen worden aangemeld.