Introductie groep 1 en 2

Introductie groep 1 en 2

Hallo, dit is groep 1 en 2 van de Gerardus Majella School en de leerkrachten heten juf Leonie en juf Wilma. Juf Leonie werkt op woensdag en juf Wilma de andere dagen.

In de groep is het belangrijk dat er gewerkt (knutselen, kleien etc), gespeeld en geleerd wordt. Dit vindt allemaal plaats op een speelse manier met structuur en afspraken binnen een thema.
Dit thema wordt uitgewerkt aan de hand van een boek dat die week centraal staat. Zo wordt er in de groep op een speelse manier gewerkt aan verschillende doelen.
Deze doelen worden grotendeels bereikt door veel samen te werken, dat samenwerken wordt ook wel coöperatief leren genoemd. Bij coöperatief leren is het belangrijk dat iedereen gewaardeerd wordt. Die waardering wordt door de leerkrachten onder andere gecreëerd door leerlingen elkaar te laten helpen tijdens het puzzelen, het maken van taalspelletjes, het voeren van gesprekken en het uitvoeren van taken. Op deze wijze leren de leerlingen van groep 1 en 2 met elkaar samen te werken en elkaar te waarderen.

Samen een verhaal uitbeelden

Samen het thema kunst uitwerken

Na de het fruit eten boeken lezen