Introductie groep 5 en 6

Groep 5 en 6 is dit schooljaar een combinatie groep. Vorig jaar waren deze twee groepen af en toe gecombineerd, maar dit schooljaar elke dag. Er zitten 15 kinderen in groep 5 en 17 kinderen in groep 6. Op maandag, dinsdag en woensdag hebben ze juf Ria en op donderdag en vrijdag juf Kirsten.
Ook komen soms juf Daphne en juf Kelly de groep helpen als een aantal kinderen even iets niet goed snappen of begrijpen. Zij leggen dan in kleine groepjes het nog een keer uit of ze gaan samen even oefenen, zodat ze het de volgende keer wel kunnen.
Groep 5 /6 is een sportieve groep.
Ze werken graag tijdens zelfstandig werken in stilte, maar vinden het ook fijn om samen te werken. Het liefst in tweetallen.
Coöperatieve werkvormen en spelletjes tussendoor vinden ze fijn. Naast rekenen, taal en spelling werken ze ook over de verschillende materialen uit de natuur, over energie, de aarde en het heelal, voortplanting, techniek, water , steden, streken, klimaat en industrie. VOC en slavernij en over de Tweede Wereldoorlog en de welvaart daarna.
Ze gaan naast leren ook leuke dingen doen, zoals de kinderboekenweek en groep 6 gaat naar het Rijksmuseum. We gaan theaterlessen volgen, dansen en nog veel meer.
Kortom, het wordt een jaar van leren en ontspanning.