Het schoolteam

Het schoolteam

De groepsleerkracht

De groepsleerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor een vaste groep. Wanneer een leerkracht geen volledige baan heeft, deelt hij/zij de verantwoordelijkheid met een andere leerkracht. De leerlingen hebben dan les van twee leerkrachten.

De specialisten

Een aantal leerkrachten houdt zich bezig met specifieke taken.
. leerkracht coördineert het computergebruik op school.
. leerkrachten zet zich in voor zorgverbreding.
. leerkracht draagt zorg voor het tekenonderwijs op onze school.
. leerkracht zorgt voor druk- en kopieerwerk
. leerkracht coördineert de handvaardigheid.
. De conciërge heeft bij ons een weektaak; zij maakt zich zeer verdienstelijk door op velerlei terreinen werkzaam te zijn.

De schoolleiding

De leiding van de school berust bij de directie. De directeur is de eerst verantwoordelijke, bij diens afwezigheid neemt de plaatsvervanger alle directietaken waar. De directeur is vrijgesteld van het geven van lessen.

ADV

De leerkrachten hebben gedurende het schooljaar recht op een aantal adv-dagen. Dit aantal is afhankelijk van de betrekkingsomvang. Deze dagen zijn vooraf voor het hele schooljaar gepland. Als een groepsleerkracht adv heeft dan komt er een vervanger in de groep. Sinds enige jaren geeft de minister de leerkrachten ook de gelegenheid om hun a.d.v. te sparen van 1 of meerdere jaren. De leerkracht plant vooraf het moment van opname. Het sparen van a.d.v. is alleen mogelijk als dit binnen de organisatie en formatie van de school mogelijk is.

Taakverdeling binnen het team

Aan de hand van een takenoverzicht worden de groepsoverstijgende taken verdeeld.

Vervanging leerkrachten

In geval van ziekte of verlof regelt de directeur de vervanging.
Hierbij kan hij gebruik maken van het bureau “Slim”. Dit bureau zoekt een invaller en zorgt er voor dat deze op de gewenste dag en tijd aanwezig is. Mocht er geen vervanging mogelijk zijn, zal worden geprobeerd om naar een interne oplossing te zoeken.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*