De school

De school

De Gerardus Majella school opende in 1924 voor het eerst haar deuren. Het was toen een school met 3 klassen. Het kerkbestuur was tevens schoolbestuur.
De school groeide en onderging diverse verbouwingen.
In 1959 werd de kleuterschool “De Kleuterberg” in gebruik genomen.
In 1976 werden kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden.
In 1985 werden kleuterschool en lagere school samen één basisschool.
We zijn nu ook gehuisvest in één gebouw.

Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstof- jaarklassensysteem. Leerlingen worden naar leeftijd in jaargroepen ingedeeld. Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden. Voor leerlingen die wat achterblijven of juist een voorsprong nemen zijn er maat gesneden leerprogramma’s. We zijn optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de kinderen en het schoolteam. Dit komt tot uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten. Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden. Voortdurend proberen we de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*